Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. X

Regulamin fotograficznych sesji szkolnych

 • Poniższy dokument jest zbiorem informacji i zasad stanowiący integralną część oferty fotografii szkolenej

   Regulamin fotograficznych sesji szkolnych

   

   

  1. Cel sesji fotograficznej

  1.1. Celem sesji fotograficznych szkolnych są zdjęcia portretowe, zdjęcia klasowe oraz z przyjaciółmi.
  1.2. Sesje fotograficzne mają być nie tylko pamiątką, ale także wyrazem indywidualności każdego ucznia.
   

  2. Organizacja sesji

  2.1. Sesje fotograficzne będą odbywać się na terenie szkoły, w wyznaczonych miejscach lub przestrzeniach.
  2.2. Terminy sesji będą uzgadniane z odpowiednimi osobami w szkole po wyborze nas jako fotografów.
  2.3. Szkoła zobowiązuje się do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia lub przestrzeni do przeprowadzenia sesji.
  2.4. Sesja może był również zrealizowana w plenerze, ale to tylko przy fotografowaniu jednej klasy. W przypadku fotografowania kilku klas całość sesji realizowana jest w jednej przestrzeni.
   

  3. Wybór fotografa

  3.1. Wybór fotografa będzie dokonywany przez odpowiednie osoby w szkole na podstawie wcześniejszych prezentacji ofert.
  3.2. Po dokonaniu wyboru fotografa, szkoła lub przedstawiciele Rady rodziców będzie współpracować z nami w celu ustalenia szczegółów sesji oraz realizacji zlecenia.
   

  4. Zgoda rodziców

  4.1. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział ucznia w sesji fotograficznej.
  4.2. Zgoda może być przesłana drogą elektroniczną lub tradycyjną, zgodnie z preferencjami szkoły i rodziców.
  4.3. Zgoda rodziców jest niezbędna do przystąpienia do sesji fotograficznej.
  4.4. W imieniu rodziców i z ich upoważnienia zgodę taką może podpisać również wychowawca
   

  5. Realizacja sesji

  5.1. Sesje będą przeprowadzane zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami i miejscami.
  5.2. Fotograf zobowiązuje się do zachowania profesjonalizmu oraz dbałości o bezpieczeństwo uczestników sesji.
  5.3. W przypadku sesji plenerowych, warunki pogodowe mogą wpłynąć na termin lub miejsce sesji, w takim przypadku zostanie ustalona alternatywna data lub lokalizacja.
   

  6. Wybór zdjęć i płatności

  6.1. Po przeprowadzeniu sesji, rodzice otrzymają możliwość wyboru zdjęć do obróbki oraz wydruku.
  6.2 Zdjęcia umieszczone w systemie do wyboru zdjęć są przed obróbką, więc na jasności, kolory na tym etapie proszę nie zwracać uwagi. 
  6.3. Płatność za wybrane zdjęcia będzie dokonywana po ich wyborze, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
  6.4. Szkoła nie pobiera opłat przed sesją, płatność jest realizowana dopiero po wyborze zdjęć.
   

  7. Obróbka i dostarczenie zdjęć

  7.1. Wybrane zdjęcia będą poddane starannej obróbce przez zespół fotograficzny.
  7.2. Po obróbce, gotowe zdjęcia będą dostarczane do szkoły w formie wydrukowanej, zgodnie z wybranymi opcjami przez rodziców.
  7.3. Wersję elektroniczną zdjęć, za wyjątkiem zdjęć grupowych, przekażemy przez system mafelo.com  na maile podane przy zamówieniu.

  8. Ochrona danych osobowych

  8.1. Wszelkie dane osobowe uczestników sesji oraz ich rodziców będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  8.2. Szkoła i fotograf zobowiązują się do zachowania poufności oraz odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych uczestników sesji.
   

  9. Zmiany i dodatkowe usługi

  9.1. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie sesji oraz ofercie fotograficznej.
  9.2. Dodatkowe usługi, takie jak sesje okazjonalne czy tematyczne, będą oferowane na zasadach ustalonych przez szkołę i fotografa.
   

  10. Postanowienia końcowe

  10.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia współpracy z kartyWspomnien.pl.
  10.2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji sesji fotograficznych będą rozstrzygane na drodze negocjacji pomiędzy stronami.
  10.3. Regulamin może być zmieniany lub uzupełniany przez strony w drodze uzgodnień oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.